29 December 2008

Tarbiyah Ruhiyyah

Penulis: LaJDaT MyTeam

Di dalam buku – Dr. Abdullah Nashih Ulwan menyampaikan cara-cara danamalan-amalan yang dapat membantu menumbuhkan ruhiyah dalam diri kitaseperti:


A. Memperbanyakkan Tilawah al-Quran dengan Tadabbur


Bacaanyang disertai dgn tadabbur yang khusyu' mampu mempertajamkan minda,melapangkan fikiran-fikiran sempit, dan ubat bagi hati yang sakit.Apabila seorang mukmin itu membaca al-quran dengan tenang, tadabbur& khushu' dengan begitu konsisten sekali, maka akan terbukaperkara- perkara yang mengganggu perasaan & hatinya dan akanterpancar pula cahaya al-Quran di dalam jiwanya. Rasulullah SAW sendirimembaca al-Quran secara dawan (rutin). Beliau memohon kepada Allah agarmenjadikan al-Quran sebagi taman dalam hatinya, cahaya bagipandangannya, penghapus duka dan pemusnah kebingungan.


Panduandari Hassan al-Banna dalam rutin pembacaan al-Quran adalah mengikutkemampuan seorang mukmin/da'i. Yang amat penting jangan biarkan satuhari pun terlewat tanpa membaca Kitabullah Al-Quran. Amat digalakkanpaling kurang 100 ayat satu hari. Dan jangan melebihi 3 bulan sekalikhatam.


B. Hidup bersama Rasulullah melalui Sirahnya yang harum semerbak.


Rasulullahmerupakan contoh terbaik bagi seluruh umat. Fenomena yang tampak untukdicontohi adalah bagaimana beliau menyatukan agama dan dunia, ibadahdan kehidupan, tazkiyah dan jihad. Semuanya beliau lakukan tanpaberlaku ketimpangan antara keduanya.


Hendaklah selalu terbayang di benak fikiran kita akan:


1. Ibadah nabi. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah, beribadah sepanjang malam dengan tidur yang sedikit.


2.Kezuhudan nabi. Nabi SAW tak pernah makan roti sampai kenyang dalamtempoh 3 hari berturut-turut. Hendaklah setiap da'i selalu waspada danmengekang diri dari kesenangan duniawi semampu mungkin.


3.Ketakwaan Rasulullah. Duduk tanpa alas, makan bersama pembantu,menjahit sendiri pakaian, memperbaiki sandal, membantu pekerjaanisteri, duduk dimana saja dalam pertemuan.


4. Kesabaran dan kelembutan nabi. Beliau selalu memberi maaf dengan sebaik-baiknya.


5. Keteguhan Nabi dalam mempertahankan prinsip.C. Selalu menyertai orang-orang pilihan, yakni mereka yang berhati bersih dan mengenal Allah.


Ulama generasi salaf berkata. "Bersahabatlah dengan orang-orang yang keadaannya bisa menunjukkan kamu ke jalan Allah."


D. Dzikir kepada Allah di setiap waktu dan keadaan.


Merasakankeagungan Allah dalam semua keadaan berupa zikir pikiran, hati, lisanatau perbuatan. Zikir perbuatan termasuk tilawah, ibadah, dan keilmuan.


E. Menangis kerana takut kepada Allah di saat berkhalwat.


Mengingati kembali dosa-dosa yang telah lalu dan yang mungkin akan terjadi.

Terbayang akan kematian dan apa-apa yang terjadi sesudahnya.

Membandingkan amalan kita dengan amalan generasi sahabat.


F. Bersungguh-sungguh membekali diri dengan ibadah-ibadah sunnah.


Berupasolat, puasa, sadaqah. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda,"Solat yang paling afdhol setelah solat fardu adalah solat malam."


"Kalianharus solat malam, sebab itulah jalan para solihin, itulah pendekatandiri pada Rabb kalian, penghapus kesusahan dan pemusnah dosa-dosa." HRMuslim.


Wallahua'lam. ...


0 comments: